Lähempänä merta

Sipintie 1, 28840 PORI | p. (02) 628 5300 | F. (02) 638 3776

Yyterin Kylpylähotelli - Lähempänä merta
Yyterin Kylpylähotelli - Lähempänä merta
Lähellä on kansainvälisesti merkittävä linnustonsuojelualue
Lähellä on kansainvälisesti merkittävä linnustonsuojelualue
Oman puutarhamme värikirjoa
Oman puutarhamme värikirjoa
Kestävä matkailu on lähellä sydäntämme
Kestävä matkailu on lähellä sydäntämme
Elämyksiä vuoden jokaisena päivänä
Elämyksiä vuoden jokaisena päivänä

Esteettömyys Yyterin Kylpylähotellissa

Yyterin Kylpylähotellissa esteettömyysnäkökulma on vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä. Kaikissa viime vuosina tehdyissä remonteissa ja parannuksissa yksi kriteeri toteutuksia valittaessa on ollut tilojen esteettömyyden lisääminen muun saneerauksen yhteydessä. Uskomme, että tulevaisuudessa yhä useamman asiakkaan hyvä palvelu edellyttää esteetöntä ympäristöä ja palvelua. Haluamme edesauttaa erityisesti toimimisen ja liikkumisen helppoutta, tilaa ja turvallisuutta ja sitä, että lasten tarpeet on huomioitu.

Osallistuimme vuosina 2009–2011 toteutettuun Kaikkien Yyteri -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli muun muassa lisätä alueen yrittäjien esteettömyysosaamista ja -tietoisuutta ja tukea palvelun tarjoajia esteettömyysmuutostöiden toteuttamisessa. Hankkeen yhteydessä toteutettiin esteettömyyskartoitus Invalidiliiton rakennetun ympäristön ESKEH-esteettömyyskartoitusmenetelmällä.

Vuosina 2009–2013 olemme tehneet useita merkittäviä muutos- ja parannustöitä, jotka ovat lisänneet kylpylähotellin tilojen esteettömyyttä ja toimivuutta. Kylpylähotellissa on muun muassa:

  • korvattu ovelliset hissit automaattihisseillä
  • poistettu kynnyksiä
  • lisätty luiskia sekä paikoitusalueelle, sisäänkäyntiin että sisätiloihin
  • lisätty kaiteita mm. allasosastolle, pesu- ja saunatiloihin ja käytäville
  • korvattu hiekkarannalle johtava puinen lankonki asfalttipolulla
  • muutettu huoneita esteettömyyskriteerien mukaisiksi esteettömiksi huoneiksi
  • tehty kylpyläosastolle esteetön wc ja esteetön sauna.


Hotellikiinteistön ikä on tuonut omat haasteensa tilojen toimivuuden kehittämiselle. 1970-luvulla rakennettua kiinteistöä parannettaessa on jouduttukin tekemään kompromisseja, jotta ratkaisut on saatu toteutettua budjetin mukaisesti. Johtoajatuksena on ollut tehdä tiloista ja toteutuksista mahdollisimman toimivia ja kaikkien käytettävissä olevia, vaikka kaikki esteettömyyskriteerit eivät välttämättä täyttyisikään.

Kylpylä Merenneito

Kylpylä Merenneidossa vietetty aika on rentoutumista parhaimmillaan. Lämpimän veden, hierovien putousten ja saunan yhdistelmä virkistää niin mieltä kuin kehoakin.

Kokouspaketit

Joustava palvelumme takaa kokouksesi onnistumisen, osallistui siihen sitten 10 tai 300 henkeä.

Hyvän Olon Keskus

Valitse yli 50:stä kuntouttavasta, rentouttavasta tai kaunistavasta Hyvän Olon hoidosta!

Yyterin Villat

Helpoin tapa omistaa loma-asunto. Loma-asunnossa on kaikki valmiina. Tule ja nauti täysillä lomastanne!